Sissejuhatus MUUSEUM 3.0 veebiprogrammi - Ragnar Siil

Tere tulemast Eesti muuseumide arendusprogrammi MUUSEUM 3.0 videokursusele!

MUUSEUM 3.0 on Creativity Labi ja Eesti Muuseumiühingu ühisprojekt, mida toetab Muinsuskaitseamet ja Briti Nõukogu. Programm on suunatud Eesti muuseumitöötajatele, muuseumispetsialistide ja teistele muuseumivaldkonna tulevastele eestvedajatele. Programmi viiakse ellu alates 2019. aastast ja seda on kavas jätkata ka järgnevatel aastatel. 

Käesoleva videokursuse eesmärk on pakkuda praktilisi muuseumide juhtimise ja arendamise tööriistu kõikidele Eesti muuseumidele ja muuseumitöötajatele. Järgnevas 20 õppetunnis käime me läbi peamised strateegilise planeerimise, juhtimise, projektide kavandamise ja elluviimise ning disainmõtlemise tööriistad. Iga teema juures räägime lühidalt sellest, kuidas neid tööriistu kasutada, millal neid kasutada, miks kasutada ja millised on peamised vead, mida sageli nende kasutamisel tehakse ja kuidas neid vigu vältida. 

Loodan, et programm on kasulik ja igaüks leiab siit mõne põneva mõtte või kasuliku tööriista, mida oma töös praktiliselt kasutada. Jõudu tööle!